גדעון האוזנר - רמת שרת

ייעוד הקרקע - מגורים
מטרת הפרוייקט - תוספת קומות למגורים

אדריכל מקורי - מ.רימון לירם