רחוב דנהדרין רמת גן

עוזיאל - תמא 38

ניסים מועלם

בית פרטי בית צפפא - שימור

גדעון האוזנר

הבית בכרכור

בית וגן

הר חומה

אבא חלקיה